Björn Trägårdh club chairs

Trägårdh, Björn, Svenskt Tenn, Lounge Chairs, Sweden, 1930s

A pair of Swedish club chairs by Björn Trägårdh for Svenskt Tenn.

  • 6928
  • Price on request
  • 29.92 in / 76.0 cm
  • 25.79 in / 65.5 cm
  • 30.71 in / 78.0 cm
  • 17.32 in / 44.0 cm

More items from Trägårdh, Björn + Svenskt Tenn

Related Items